Näringsmätning på cellnivå med bioresons

– vad kan den visa oss

Mängden mikronäringsämnen i cellerna kan vi mäta genom känsligt utvecklade energiimpulser som skickas via handflatan till kroppens celler. Mätresultatet visar om cellerna har tillräckliga mängder av t. ex B-vitaminer, D-vitamin eller mineraler som t ex zink, magnesium samt fettsyror. Totalt mäts 33 olika essentiella näringsämnen. Allihop lika viktiga för cellernas arbetsuppgifter och vår hälsa. Dessutom kan förekomst av 8 olika tungmetaller upptäckas. Dessa tungmetaller kan störa kroppens processer och sätta hälsan ur spel. Bioresonans visar  mätresultatet där det är som viktigast – i cellerna. Det är dit all näring ska ta sig via kroppens blodsystem.

Varför är cellhälsan så viktig?

Det pågår tusentals biokemiska processer varje sekund i kroppens celler. Antalet celler sägs vara runt 35 – 70 biljoner men ingen vet den exakta siffran. För att cellerna ska kunna fullgöra sina specifika uppgifter i kroppen så behöver de rätt kombinationer av bra mikronäring dvs vitaminer, mineraler och bra fettsyror. För t ex sköldkörtelns funktion behövs hela 10 olika näringskomponenter (läs mer om sköldkörteln under PÅ GÅNG/HÄLSOTEMA). Läkare kollar tyvärr inte detta innan läkemedel skrivs ut. Trots att det är en av grunderna för en god hälsa och fungerande kropp.

Vad kostar en näringsmätning?

Vår mätmetod är mycket prisvärd och kostar ca 795 kr beroende på omfattning. Det är ca 1/3 till 1/4 jämfört med provtagning i blodprover. Vi använder sk bioresonans vid mätningen. Det är energiimpulser som möter de olika näringsämnena vilka svarar med olika frekvenser. Varje ämne har sina egna mätbara signaler som kan särskiljas från varandra. Man kan jämföra metoden med att på en vanlig personvåg mäta sin kroppsvikt, benmassa, mängd muskelmassa och vatten.

Kontakta oss för ett 15 min gratis hälsosamtal så berättar vi gärna mera. Du hittar oss under ”VÅRT TEAM”. Välkommen!

Vi tror inte på sagor!
Vi tror bara på resultat – och de ska vara
mätbara!

Så här går mätningen till

– i 4 enkla steg

STEG 1: FÖRBEREDELSER

Klienten checkar dagsaktuell vikt samt längd, det är viktigt. Hos terapeuten plockar man bort metallsmycken och klockor, stänger av och lägger undan mobilen. Terapeuten matar in klientens aktuella uppgifter i systemet. Obs. vi kan inte mäta personer med pacemaker.

STEG 2: MÄTNINGEN

Klienten sitter fullt påklädd på en stol, avslappnat utan korsade ben. I ena handens handflata greppas instrumentets mäthandtag. Instrumentet är kopplat till dator och mätprogrammet. På datorskärmen kan man följa hur mätningen fortskrider i kroppens olika organ och celler.

STEG 3: TOLKNING AV RESULTATET

Efter några minuter är mätningen klar. Resultatet och förekomsten av alla mikronäringsämnen, totalt 33 stycken, kan avläsas i ett tydligt diagram. Även förekomst av tungmetaller visas som diagram. Terapeuten tolkar och går igenom resultatet med klienten. Den första genomgången är översiktlig. Vill klienten få en fördjupad analys samt förslag till åtgärdsplan så bokar man in ett ytterligare möte.

STEG 4: DEN VIKTIGA UPPFÖLJNINGEN

Om mätningen inte visar några näringsbrister så kan du lugnt fortsätta äta och leva som du gör. Grattis! Visar diagrammet fler än 4-5 brister så behövs en övergripande plan för att så snart som möjligt förbättra näringsstatusen. Viktigast av allt… vänta inte – då tar bristerna längre tid att åtgärda eller kan leda till kroniska åkommor.

Näringsbrister – vad kan det leda till?

Alla nödvändiga näringsämnen ska vi få via kosten. Den ska ha bra sammansättning av fullvärdigt protein, bra kolhydrater och bra fettsyror. Får inte kroppen näringen som den behöver så visar den det genom diverse åkommor; t ex hudproblem, ledvärk, inflammation och ryggvärk, hjärndimma, magproblem, hormonbrister mm. Men det kan ta många år innan symptomen blir tydliga. Kroppen är nämligen expert på att dölja saker för oss och den gör allt för att kompensera bristerna. Om vi t ex har för låga nivåer av mineralet kalcium så stjäl kroppen kalcium från skelettet för att skicka det till blodet. Varför då? Jo, för att kalcium är livsviktigt för syretransporten i blodet och hjärtat. Annars dör vi! Vårt matsmältningssystem måste också fungera för att kunna utvinna och tillgodogöra oss alla vitaminer, mineraler och fettsyror, de så kallade mikronäringsämnena. 

Vilken betydelse har  ”synergister” och ”antagonister”?

Alla mikronäringsämnen behöver sina specifika synergister (samarbetspartners) för att kunna tas upp av kroppen. Därför räcker inte alltid enskilda tillskott för att åtgärda näringsbristerna. Vi tar exemplet kollagen, viktigt för bindväv, leder, tarmfunktion, hud, hår och naglar… om kroppen saknar mineralet kisel så fungerar inte kroppens egen kollagenproduktion. Och saknar kroppen C-vitamin så fungerar inte upptag av kisel.  Kisel och vitamin C är således synergister för kollagen. 

Vad har kollagen och järn för något gemensamt?`

Ett annat exempel är järnbrist som kan visa sig som onormal trötthet, energibrist, koncentrationssvårigheter, dåligt immunförsvar eller nedstämdhet. Ofta förväxlas symptomen med depression. Då är det bra att checka helheten genom ett näringstest på cellnivå. För att kroppen ska kunna ta upp järn behövs vitaminerna A, flertalet B och C för att nämna några samt mineralerna mangan, krom, fosfor, koppar och selen m fl. Kollagen och järn har således en gemensam synergist och det är vitamin C. Diagrammet över mineralstatus visar på låga järnvärden hos en klient. Ser du några samband mellan andra låga mineral- och vitaminvärden? För oss är de tydliga.

För att må bra krävs ett helhetsgrepp.

Det kan våra terapeuter allt om. Vi vet även vilka antagonisterna är, dvs vad som motarbetar näringsupptag och hälsa. Det kan vara stress, dålig sömn, sockersug, rökning, dålig matsmältning, för lite vatten, dysbios mm. Känner du igen dig i några?

Boka din tid för ett 15 min gratis hälsosamtal. Vi berättar om bra lösningar – kvalitativa och effektiva. Du hittar oss här

En tabell med vitamintestresultat. Kolumner inkluderar "Testobjekt", "Normalt intervall", "Faktiskt mätvärde" och "Testresultat." Varje rad visar ett vitamin med sina respektive data. Testresultaten visualiseras med färgkodade staplar som indikerar nivån inom eller utanför det normala intervallet.
Vitaminstatus hos klient. Gröna värden är normala, blå värden visar måttliga brister, gula värden visar betydande brister. Alla brister bör åtgärdas så snart som möjligt för att återställa balansen.
En tabell listar olika element med deras normala intervall, uppmätta värden och testresultat. Elementen inkluderar kalcium, järn, zink, selen, fosfor, kalium, magnesium, koppar, kobolt, mangan, jod, nickel, fluor, molybden, vanadin, tenn, kisel, strontium och bor. Färgkodade staplar (röd, gul, grön, blå, lila) indikerar brist, optimala och överskottsnivåer i testresultaten.
Mineralstatus hos samma klient. Gula värden visar betydande brister, blå värden visar måttliga brister och gröna är normala. Så här kan det se ut när klienten upplever sänkt immunförsvar eller har låg funktion hos sköldkörteln.

Vad blir nästa steg

- det viktiga avgörandet ligger i dina händer

Kroppen är en magisk maskin – när vi ger den rätt förutsättningar! Vi hälsoterapeuter finns här för dig. Vi är redo att förmedla våra kunskaper och att stötta dig i att må bättre. Vi har förslag och jobbar med flera alternativa terapier. Vi vill mer än gärna, tillsammans med dig, hitta vilka synergister som jobbar för dina friskhetsfaktorer och vilka antagonister som jobbar mot din homeostas och sätter käppar i hjulet för ditt välmående.

Ta tag i problemen som äventyrar din hälsa.

Att värna om sin näringsstatus är okomplicerat. Blunda inte för resultatet av mätningen och boosta omgående upp bristerna, om sådana finns. Vi har effektiva åtgärder. Efter det så kan vi tillsammans ta beslut om fortsatta riktade insatser för att optimera din hälsa och återställa ditt frisktillstånd.

Är du beredd på förändring? Välkommen att kontakta terapeut.

Gör du ingen förändring så kan du inte
förvänta dig ett annat resultat.
Vi hjälper dig.