Holistisk hälsa

– vad betyder det

Inom holistisk hälsa bejakar vi olika symptom och tolkar dem som kroppens tidiga signaler till oss. För att vi ska uppmärksammas på och förstå och hitta vilka grundorsakerna är till obalanserna i kroppen. Holistiska terapeuter är hälso-detektiver! Vi arbetar med att återställa kroppens friskhetsfaktorer och  homeostas, bit för bit, för att komma till rätta med grundorsakerna till varför vi inte mår bra. Det gör vi i samarbete med våra klienter. Allt för att övervinna orsakerna och att lära ut hur den drabbade kan förebygga att ohälsa uppstår på nytt.

Vi återställer kroppens balans vilket ger den möjlighet att självläka lugnt och fint – i kroppens egen takt.

Ohälsa uppstår inte över en natt… att återställa friskhet och hälsa måste också få ta sin rimliga tid för att bli bestående. I verkliga livet finns inga quickfix. Vi holistiska hälsoterapeuter vet hur viktigt det är att återställa kroppens homeostas – innan allvarlig sjukdom uppstår. Vi jobbar med helhetshälsan för kroppens sinnligt samverkande system. Läs mer om begreppet  homeostas under ”HÄLSOANALYS”.

Obs. Holistiska terapeuter är aldrig några ersättare för konventionell läkarvård, det är viktigt att poängtera. När allvarlig sjukdom redan har uppstått så behövs den utmärkta specialistvård som finns

Hälsa är kunskap.
Vad behöver din kropp just nu?

Viktigt att veta

Din kropp signalerar saker till dig. Lyssnar du?

Holistiska terapeuter ser symptom som kroppens signaler till oss. Den talar om för oss att något är inte som det ska – så lyssna uppmärksamt. Med hjälp av signalerna kan vi förstå flera av grundorsakerna till obalanserna i kroppen.

Konventionell vård ser symptom som tecken på olika sjukdomstillstånd. Med läkemedel strävar man efter att dämpa symptomen, inte att komma till rätta med grundorsaken.

Bristande näringsstatus är ofta en bidragande orsak till obalanser i kroppen.

Har kroppen inte tillräckligt med mineraler, vitaminer och fettsyror så kan cellerna inte fullgöra sina komplicerade biokemiska processer. Eller det kan finnas tungmetaller som stör och belastar.

Hälsocoachgruppens terapeuter har instrument för att mäta näringsstatus och tungmetallbelastning på cellnivå. När näringsbalansen återställts kan kroppens självläkningssystem aktiveras. Vi vet hur det görs bäst.

”Det är inget fel på dig – alla dina prover är bra”.

Känner du igen den kommentaren? Konventionell vård mäter hälsostatus med olika blodprover. Om blodproverna är inom referens så klassas hälsoproblemen ibland som utmattning, stress eller inbillningssjuka men den drabbades ohälsa kvarstår. Tyvärr visar dessa blodprover väldigt sparsamt om cellulär hälsa. Väldigt sällan checkas näringsbrister trots att rätt näringsstatus är en av grundpelarna för kroppens homeostas, dvs det grundläggande  frisktillståndet.

Vi har metoderna för att optimera och återställa friskhetsfaktorerna.

Är du beredd att göra förändring för att må bättre? Vi guidar dig gärna på din unika hälsoresa. Välkommen att kontakta terapeut. Du hittar oss i ”VÅRT TEAM”.

För hälsan finns ingen quick fix.
Håll ut och ge dig tid.
Vi berättar hur.