Vår vision

”Vi stör inte kroppens känsliga system med onaturliga medel. Vi återställer och boostar på naturligt men kraftfullt sätt.”

I vårt holistiska hälsoarbete vill vi ge alla människor kunskap om friskhetsfaktorer och näringens betydelse för hur kroppen mår och klarar av sina uppgifter. Energinivåerna, humöret, sömnen, stresståligheten, orken och kraften samt en lugn och fungerande mage är viktiga parametrar i det dagliga välbefinnandet.

Att värna sin hälsa ska vara enkelt och en självklar del av vardagslivet och att stötta sin friskhet kräver mindre tid än att vara sjuk.

Att mäta sin näringsstatus minst en gång per år ska kännas lika viktigt och naturligt som att gå till tandläkaren på årlig kontroll – men till en bråkdel av tandläkarkostnaden. Näringsstatusen i kroppens celler är en av grundpelarna i kroppens mående. Det vill vi sprida kunskap om.

Vi är holistiska hälsoterapeuter som guidar klienter på deras hälsoresa och förmedlar viktiga kunskaper till alla som värnar om sitt bästa mående. För er, våra klienter, agerar vi med kvalitativa och effektiva åtgärder som ger er ork och kraft att glädjas och verka i vardagens berg- och dalbana. Tiden läggs på att motverka ohälsa och stötta friskhet. Vi stör inte kroppens känsliga system med onaturliga medel. Vi återställer och boostar på naturligt men kraftfullt sätt.

Varmt välkommen att kontakta Hälsocoachgruppen! Boka tid för ett 15 min gratis hälsosamtal.

80/20 principen är okej.

80 procent är medvetet bra val för hälsan.
20 procent kan vi slarva lite.
Vi berättar mer.